Katowice ul. Szopienicka 58, tel.: (032) 255 70 51

Nikiszowiec

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Poradnia nasza usytuowana jest na Nikiszowcu - wschodniej dzielnicy Katowic. Mieścimy się tam na osiedlu robotniczym powstałym w latach 1908 - 1912, z charakterystyczną zabytkową zabudową mieszkaniową powstałą w oparciu o projekt Georga i Emila Zillmannów. Nazwa osiedla pochodzi od położonego w jego pobliżu szybu "Nikischschacht" (obecnie Poniatowski) i jest spolszczoną wersją jego niemieckiej nazwy.Osiedle widziane z lotu ptaka przypomina kształtem widownię amfiteatralną ze sceną w samym centrum, którym jest plac Wyzwolenia.

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe W skład zabytkowego kompleksu Nikiszowca wchodzi dziewięć połączonych ze sobą ceglanych budynków oraz neobarokowy kościół pw. Św. Anny, w którym znajdują się organy o 75 głosach i 5350 piszczałkach. Całość tej zabudowy znajduje się w rejestrze zabytków i objęta jest ochroną prawną. Specyficzna zabudowa i klimat Nikiszowca stanowi miejsce częstych plenerów filmowych, min. znanego śląskiego reżysera K. Kutza.
Więcej informacji o Nikiszowcu można znaleźć na stronie Nikiszowca oraz na Wikipedii